Hi blind person and screen reader. Go to sitemenu or content

Harald Kryvi

Biografi

Utdannelse:

Harald Kryvi er utdannet cand. real. i zoologisk anatomi 1970, dr. philos 1978. Han var førsteamanuensis ved Anatomisk institutt ved UiB frem til 1982, og er etter det professor i zoologisk anatomi ved Institutt for biologi, UiB. Han har bistilling som professor II i human anatomi ved HiB. Kryvi ble i 2012 tildelt Meltzerprisen av Universitetet i Bergen, for fremragende forskningsformidling. Arbeidet han har gjort med spre anatomisk kunnskap ved kunst var en del av begrunnelsen for denne pristildelingen.

Utstillinger:

Kryvi fikk opplæring i grafiske teknikker som hospitant hos Solveig Hisdal. Siden 1993 har han hatt 4 separatutstillinger i galleri Profil i Bergen, og ellers i kunstforeningene i Ålesund, Levanger, Larvik og Gol, i Galleri AK på Voss, Galleri Finse to ganger, Galleri Vedholmen, i Maihaugsalen på Lillehammer, Lysgården i Tromsø og Gamlebanken i Nordfjordeid, samt på The national arts festival i Grahamstown i Syd-Afrika.